PURMEREND - Venedien 25

Algemene informatie

Venediën 25
1441 AK PURMEREND


Te koop dit voormalige schoolgebouw voor meisjes in het centrum van historisch Purmerend. Dit fraaie pand is verhuurd als kantoor/praktijkruimte c.q. verloskundige praktijk. Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen en is gesitueerd op 526 m² eigen grond.

Locatie en bereikbaarheid
Het Venediën is gesitueerd aan een ventweg met mogelijkheid tot parkeren, tevens drukke doorgaande hoofdroute door Purmerend naast de ventweg. Openbaar vervoer op ca. 200 m¹ afstand. Snelle ontsluiting van/naar snelweg N244.

Afmetingen
Dit fraaie pand bestaat uit 3 bouwlagen.
Begane grond: ca. 328 m² bvo
1e verdieping : ca. 328 m² bvo
2e verdieping: ca. 328 m² bvo
Totaal ca. 984 m² bvo + berging op
begane grond van ca. 33 m² bvo.

Bouwaard
-gemetselde (voor) gevels
-begane grond v.v. betonvloer
-vloeren voor de verdiepingen in hout
-gedeeltijk dubbel glas
-aangesloten op gasnet
-eigen C.V. installatie + radiatoren
-houten kozijnen
-pannen gedekt
-isolatieglas (gedeeltelijk)
-systeemplafonds (gedeeltelijk)
-verlichting
-divers sanitair
-brandmeldinstallatie.

Bouwjaar
Oorspronkelijk ca. 1900. Gebouwd als R.K. meisjesschool

Parkeermogelijkheden
Betaald parkeren vóór het object, op de openbare weg.

Bestemming
De school is destijds omgebouwd tot kantoor/praktijkruimte. Het bestemmingsplan Binnenstad 2010 geeft Wonen aan.

Kadaster
Gemeente Purmerend, sectie C, nummer 4119, 3 are 51 ca.
Gemeente Purmerend, sectie C, nummer 4121, 1 are 75 ca.
Totale oppervlakte: 526 m² eigen grond.

Nutsvoorzieningen
eigen tussenmeters t.b.v. gas, water, elektra.

Bijzonderheden
-Het pand heeft momenteel 11 huurders. Huuropbrengst ca. € 102.080,52 op jaarbasis. Korter lopende huuroverkomsten (minimaal 2jaar)

Expiratiedatum
Geboortezorg 31 mei 2024 (begane grond)
- Opbrengst huur + servicekosten op jaarbasis ca. € 117.656,52
-Bestemming geeft ‘Wonen’ aan. Er kan dus een herontwikkeling naar wonen plaatsvinden.

Aanvaarding
In overleg.

Vraagprijs
€ 1.495.000,-- k.k.

Ouderdomsclausule
De onroerende zaak is van oudere bouwdatum. Bij koop zal koper aanvaarden alle in verband met de dienovereenkomstige staat en de daarmede voorzienbare en/of te verwachten tekortkomingen van de onroerende zaak. In het bijzonder met betrekking tot leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een tijdelijke belemmering zouden kunnen zijn, voor het normaal gebruik van de onroerende zaak.

Asbestclausule
Vanwege de oudere bouwdatum kunnen in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Bij koop zal koper verkoper vrijwaren voor alle aansprakelijkheden die uit de aanwezigheid van asbest in de onroerende zaak zouden kunnen voortvloeien.

Zekerheidsstelling
Bij verkoop: bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de aankoopprijs.

Model koopovereenkomst
Conform het laatste model voor Bedrijfs-onroerendgoed.

Voorwaarden
Alle door René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij en de
verhuurder/verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod. Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van worden uitgegaan dat bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht. Een kandidaat huurder/koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.
Onze opdrachtgever stelt uitdrukkelijk dat een overeenkomst niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (huurprijs, vraagprijs) maar ook over de details (zoals oplevering etc.) overeenstemming is bereikt.

Courtage
René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij treedt op voor de
verhurende/verkopende partij. Als huurder/koper bent u René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij geen courtage schuldig.

Inlichtingen
René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij
René Paul Dijkstra
Weerwal 19
1441 AL Purmerend
T: 0299-416.234
F: 0299-416.975
M: 06-51.91.20.76
E: info@renedijkstra.nl
I: www.renedijkstra.nl

Adres:

Venedien 25

Postcode:

1441 AK

Plaats:

PURMEREND

Prijs:

verkocht

Soort bouw:

Bestaand

Soort object:

Kantoorruimte

Bouwjaar:

1900

Metrage:

1017 m²

Contactpersoon:

dhr. René Dijkstra

René Dijkstra Bedrijfsmakelaardij - Weerwal 19 - 1441 AL - Purmerend - tel: 06-51912076 - fax: 0299-416234 - info@renedijkstra.nl - www.renedijkstra.nl